Znajdujesz się w wersji demo serwisu Furgonetka.pl

Znajdujesz się w wersji demo serwisu Furgonetka.pl

How can we help you?

Search by category

Jakich towarów nie można wysłać kurierem?

Klienci firm kurierskich próbowali nadać w paczkach już właściwie wszystko, w tym towary zakazane w wysyłce. Zdarzały się żywe zwierzęta, materiały wybuchowe albo niebezpieczne tropikalne rośliny. Wiele z takich przesyłek nie zostało odebranych przez kurierów, ale część przewieziono bez wiedzy firm kurierskich. Mimo że poziom świadomości dotyczącej tego, czego przewozić nie wolno, wzrasta, nadal zdarzają się przypadki nadawania przedmiotów, których nie można transportować kurierem.

 

Pracownicy firm kurierskich nie mają możliwości skontrolowania zawartości paczek. Polegają na deklaracjach Klientów, jakoby w tych paczkach nie było zakazanych zawartości, a to sprawia, że Klienci sądzą czasami, iż mogą przesłać absolutnie wszystko. Tymczasem nadanie towaru, który jest zabroniony w takim transporcie, może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami. W najlepszym przypadku firma odmówi przewozu, a w najgorszym Nadawca poniesie konsekwencje prawne i finansowe.

 

W celu uniknięcia przykrych niespodzianek przygotowaliśmy szczegółowe zestawienie rzeczy wyłączonych z przewozu wraz z uzasadnieniami, dlaczego nie można tych rzeczy nadawać.

 

Towary wyłączone z przewozu

 

Towary wyłączone z transportu to przede wszystkim towary nielegalne, czyli przykładowo chronione rośliny i zwierzęta, broń palna albo narkotyki. Zakaz ten reguluje zarówno polskie prawo, jak i przepisy ustanowione przez Unię Europejską.

 

Drugą grupą zakazanych towarów są tzw. towary wyłączone z przewozu i te towary określają regulaminy konkretnych firm kurierskich. W większości przypadków wszystkie z tych towarów są zakazane u większości (a nawet u każdego) kuriera.

 

1. Alkohol oraz płynne produkty

 

Większość kurierów zabrania przesyłania alkoholu oraz innych płynnych produktów, które są zamknięte w szklanych opakowaniach. Przyczyną, dla której tak się dzieje, jest ryzyko, że takie opakowania ulegną rozbiciu i zaleją inne przesyłki, a dodatkowo może to też stwarzać zagrożenie dla kuriera. Zakaz wysyłki alkoholu i innych płynnych produktów dotyczy zazwyczaj tylko osób indywidualnych. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku sklepów internetowych, które przez cały czas wysyłają takie towary. Sklepy te powinny zawrzeć z firmą kurierską indywidualną umowę określającą rodzaj przesyłek – w tym właśnie alkoholi i innych produktów w butelkach. W części firm kurierskich występują nawet specjalne oferty dotyczące tego typu przewozów. U niektórych kurierów dostępne są też specjalne opakowania na butelki, dzięki którym spada ryzyko uszkodzenia towaru.

 

W krajach Unii Europejskiej można wysyłać kurierem produkty alkoholowe, ale tylko wtedy, kiedy zawartość alkoholu w takich produktach nie przekracza 70%. Maksymalna pojemność butelki z alkoholem lub innego opakowania to 5 litrów. Dodatkowo zawartość alkoholu w produktach powinna być oznaczona na etykiecie, liście przewozowych oraz w innych dokumentach transportowych. Odbiorcą z kolei zawsze musi być osoba pełnoletnia (w świetle przepisów kraju, do którego wysyłana jest przesyłka). Osoba taka musi mieć więcej albo 18, albo 21 lat – w zależności od kraju. Kiedy alkohol jest wysyłany za granicę, oczywiście trzeba dołączyć do przesyłki potwierdzenie opłacenia podatku akcyzowego.

 

W celu zadbania o bezpieczeństwo szklanego opakowania można wykupić dodatkową usługę oraz umieścić na przesyłce etykietę z napisem „Ostrożnie szkło”. Dzięki temu paczka będzie sortowana ręcznie, a kurier będzie się z nią obchodził bardzo delikatnie – np. nie położy na niej innej paczki. Usługę taką ma w swoich ofertach większość kurierów.

Oczywiście istnieje też możliwość samodzielnego wykupienia lub pobrania z internetu i wydrukowania etykiety „Góra-dół” lub „Nie rzucać” i dzięki temu kurier też zwróci baczniejszą uwagę na sposób traktowania przesyłki, ale jeśli nie została wykupiona dodatkowa usługa, to nie można oczekiwać, że paczka będzie sortowana ręcznie.

Koszt dopłaty do przesyłki zawierającej alkohol lub inne płyny jest różny w zależności od danej firmy kurierskiej, dlatego przed zleceniem przewozu warto przyjrzeć się dokładnie dodatkowym usługom i ich cennikowi.

 

2. Rzeczy o wysokiej wartości

 

Firmy kurierskie często nie podejmują się transportu antyków, futer, dzieł sztuki lub kosztownej biżuterii. Wynika to z faktu, że ciężko jest oszacować wartość takich przedmiotów, a w przypadku ich zniszczenia lub zaginięcia sytuacja jest bardziej niż kłopotliwa, więc kurierzy nie chcą brać na siebie odpowiedzialności za takie przesyłki.

W przypadku chęci wysłania takich produktów oczywiście można podpisać z firmą kurierską indywidualną umowę (robią to np. jubilerzy sprzedający swoje produkty w sklepach internetowych).

W przypadku antyków, których nie da się rozmontować, a których transport w całości mógłby stanowić dla nich zagrożenie, konieczne jest znalezienie przewoźnika, który podejmie się transportu mebli w całości. Takich przewoźników można znaleźć np. na giełdzie transportowej. Wystarczy opisać przedmiot, jaki chcemy wysłać, określić, kiedy i gdzie chcemy go nadać a przewoźnicy, którzy planują kurs w tym kierunku, zgłoszą się ze swoimi ofertami. Osoba wystawiająca takie ogłoszenie może wybrać najtańszą ofertę albo ustalić własny budżet i wybrać przewoźnika z tych, którzy zgodzili się przewieźć mebel w podanej cenie.

 

3. Materiały łatwopalne i żrące

 

Do materiałów łatwopalnych i żrących zaliczamy między innymi akumulatory samochodowe i skrzynie biegów, a także farby i różnego rodzaju środki czystości. Takie towary mogą stanowić zagrożenie zarówno dla innych przesyłek, jak i dla kuriera oraz każdego uczestnika ruchu drogowego, który znalazłby się w sąsiedztwie transportującego te materiały samochodu.

Do transportu tego typu towarów konieczna jest umowa ADR, czyli umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Polska ratyfikowała tę umowę w 1975, a przepisy w niej zawarte są nowelizowane co dwa lata (na początku roku nieparzystego).

 

4. Żywe i martwe organizmy

 

W przesyłce kurierskiej nie mogą się znajdować ani żywe, ani martwe zwierzęta, a także szczątki ludzkie i prochy. Mimo że jest to oczywiste, warto o tym wspomnieć, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto stwierdzi, że skoro regulamin danej firmy kurierskiej tego nie zabrania, to znaczy, że jest to dozwolone. Nie jest. Nie można wysyłać rybek, ptaków, wężów czy tropikalnych roślin.

Wyjątek stanowią rośliny niestwarzające zagrożenia. Część kurierów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ogrodniczych sklepów internetowych i oferuje dla nich indywidualne umowy.

W nielicznych przypadkach można też wysłać żywe zwierzęta, ale jest to obwarowane wieloma wymaganiami, między innymi paczka musi dojść w tym samym dniu, w którym była nadana, paczka nie może być doręczana na skrzynkę pocztową tylko prosto do odbiorcy, a dodatkowo nie może przekraczać określonej wagi. Niestety obowiązują ograniczenia rodzajów zwierząt, jakie można wysłać. Dozwolona jest wysyłka jedynie ptaków domowych i ozdobnych oraz pszczół, natomiast paczka musi być oznaczona etykietą „Żywe zwierzęta” i zostać nadana priorytetowo oraz z usługą „Ostrożnie”. Każde opakowanie musi też gwarantować podtrzymanie funkcji życiowych zwierząt, czyli musi mieć m.in. otwory wentylacyjne. Absolutnie niedopuszczalne jest wysyłanie pająków oraz węży.

 

5. Żywność i używki

 

Firmy kurierskie nie podejmują do transportu żywności, która mogłaby się zepsuć w przewozie trwającym do 7 dni. Poza tym, zarówno Klienci indywidualni, jak i sklepy internetowe nie mogą wysyłać papierosów.

 

Towary, których kurier może nie przewieźć

 

Oprócz standardowych towarów, jakie są wyłączone z transportu, w firmach kurierskich obowiązują jeszcze inne (różne) zakazy dotyczące zawartości paczek. Kurier może nie przewieźć np.:

 • banderoli;
 • zabawkowej broni;
 • poduszek powietrznych;
 • kamizelek kuloodpornych;
 • urządzeń hazardowych;
 • kuponów loteryjnych;
 • dokumentów przetargowych i księgowych;
 • zbiorów filatelistycznych i przedmiotów numizmatycznych;
 • materiałów promieniotwórczych;
 • produktów metabolizmu ludzkiego;
 • leków;
 • nasion.

Co jeszcze może powodować odmowę przyjęcia przesyłki?

 

Firma kurierska może odmówić podjęcia paczki, która ma za duże wymiary. Maksymalne rozmiary przesyłanych paczek są zawsze określone w regulaminie konkretnej firmy, a z uwagi na to, że w każdej firmie te maksymalne wymiary są nieco inne, to warto czytać regulaminy świadczenia usług, zanim się z tych usług skorzysta. W tych regulaminach określona jest zawsze długość najdłuższego boku oraz suma długości wszystkich boków. Dodatkowo pod uwagę brana jest także waga przesyłki. Zwykle maksymalna waga wynosi 30 kg, chociaż w niektórych firmach kurierskich dopuszcza się paczki o ciężarze 31-32 kg.

Przy nadawaniu paczek z pewnością warto skorzystać z oferty brokera kurierskiego, dlatego że wpisując na stronie formularza nadania wymiary oraz wagę swojej przesyłki, możemy od razu sprawdzić oferty tych firm kurierskich, które podejmą taką przesyłkę, a także ceny, jakie obowiązują w przypadku takich paczek. Oczywiście konieczne jest podawanie faktycznych parametrów, dlatego że wszelkie rozbieżności między wymiarami deklarowanymi a faktycznymi i tak wyjdą na jaw, a Nadawca będzie musiał dopłacić za dodatkowe nieuwzględnione wcześniej kilogramy lub za paczkę niestandardową.

Dopłata za niestandardową paczkę jest różna w zależności od firmy kurierskiej. Może wynosić od kilu do nawet kilkudziesięciu złotych, więc czasami bardziej opłaca się podzielić przesyłkę (o ile to możliwe), na dwie paczki. Jeśli przed wysyłką nie wiesz dokładnie, ile waży paczka, to lepiej nieco zawyżyć wagę, a wtedy na pewno unikniesz dopłat.

 

Jak firmy kurierskie weryfikują wielkości paczek?

 

Pierwsza weryfikacja wykonywana jest przez kuriera, który odbiera przesyłkę. Jeśli kurier stwierdzi, że faktyczna waga nie zgadza się z deklarowaną, może odmówić jej przyjęcia lub doliczyć stosowną dopłatę. Maksymalna waga 30 kg nie wzięła się znikąd. Wynika z przepisów BHP, które określają ją jako maksymalny dopuszczalny ciężar, który jest możliwy do przeniesienia przez dorosłego mężczyznę, nie powodując przy tym uszczerbku na jego zdrowiu.

 

Drugą przyczyną ograniczenia wagi przesyłek jest ładowność samochodów transportujących paczki. Gdyby każda paczka była cięższa przynajmniej o kilogram, to przy kilkudziesięciu lub kilkuset takich paczkach doszłoby do znacznego przeciążenia samochodu, co jest niezgodne z prawem i w razie kontroli mogłoby spowodować konsekwencje finansowe dla przewoźnika, a dodatkowo taki przeciążony samochód byłby mniej bezpieczny na drodze. Warto dodać jeszcze, że im cięższy jest ładunek samochodu, tym auto więcej spala, a to dodatkowo podnosi koszty poniesione przez przewoźnika.

Nawet gdyby kurier nie stwierdził nieprawidłowości w wadze, to wyjdą one na jaw w procesie sortowania paczki. Maszyny sortujące są tak ustawione, żeby przepuszczać wyłącznie przesyłki o określonych wymiarach i wadze. Jeśli maszyna nie przepuści danej paczki, to oznacza, że jej gabaryty nie zgadzają się z normami. W takim przypadku konsekwencje mogą być dwie – paczka zostanie zwrócona do nadawcy lub nałożona zostanie kara finansowa.

 

Podsumowanie

 

Brak możliwości nadania części przedmiotów wynika najczęściej z tego, że są one po prostu nielegalne lub stwarzają zagrożenie dla innych paczek bądź dla kuriera. W niektórych przypadkach powodem są niestandardowe wymiary, które są problematyczne w transporcie. Jeśli chodzi o właścicieli sklepów internetowych, to mogą oni obejść niektóre zakazy dzięki indywidualnym umowom z firmami kurierskimi, ale Klienci indywidualni mają w tym przypadku znacznie mniej możliwości.

Wszystkie towary, jakie są zakazane w transporcie, wyszczególnia zawsze regulamin usług danej firmy kurierskiej, dlatego zapoznanie się z nim pozwoli uniknąć późniejszych nieporozumień. Oczywiście zawartość przesyłek to jedno, ale ważne są także wymiary oraz waga paczek. Z uwagi na różne dopuszczalne gabaryty przed wysyłką należy sprawdzić wymiary dozwolone w transporcie przez danego kuriera.


Jeśli masz do wysłania paczkę, której zawartość nie jest zakazana, nadaj ją na Furgonetka.pl

Was this article helpful?
Thank you for the feedback.

0 / 280

Thank you for the feedback.
Thank you for the suggestion.

Contact us

Our Customer Service Department works from Monday to Friday 8:00 - 16:00.

Write us

What do you want to ask about?

You can check the shipping price yourself in the Pricelist. If you have additional questions, please provide the exact weight and dimensions (length, width, height) of the parcel and postal code of the sender and recipient.
If you plan to send more packages, ask for an offer. A message with this topic will go to the sales department.

Add next attachment (optional)
Select files from disk. You can upload 10 files up to 5 MB each. Allowed file extensions: jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip, rar

If your case concerns specific shipments, please provide their numbers. You can skip the field in case of general questions.

Could not attach files:

You can upload 10 files up to 5 MB each. Allowed file extensions: jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip, rar

Drop files to attach them.

You can upload up to 10 files in jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip or rar format with a maximum size of 5 MB each.

Meet our Customer Service team

Monika
Michał
Anna
Ewelina
Monika
Marzena
Oskar
Sylwia
Mateusz
Aleksandra
Aneta
Magdalena
Robert
Małgorzata
Daria
Joanna
Marcin
Kamila
Ewelina
Dominika
Dawid
Marta
Ireneusz
Rafał
Agnieszka
Paulina
Paulina
Sylwia
Paulina
Karolina
Paulina
Krzysiek
Karolina
Natalia
Magdalena
Kamil
Artur

Furgonetka uses cookies files. By using the website you agree to their storage. I accept